Welkom bij uw klokkenluiders pagina


Dit is een beveiligde site. Alle openbaarmakingen door klokkenluiders worden door advocaten ontvangen en verwerkt, onder voorbehoud van strikte vertrouwelijkheid. Overeenkomstig de Franse wet 2016-1691 van 9 december 2016 over transparantie, anti-corruptie en modernisering van het economische leven, zijn alle schendingen van vertrouwelijkheid van hetzij de geopenbaard informatie, hetzij de identiteit van de klokkenluiders of van het onderwerp van de openbaarmaking, strafbaar met een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 30.000 euro (artikel 9, sectie II van de bovengenoemde wet).