icone alerte

Je bent een
klokkenluider

je hebt een misstand gezien en je wilt die melden

MAAK EEN MEDING

CONSULTER MES ALERTES

ENQUÊTE COMPLIANCE - DEUXIÈME ÉDITION

L'AFJE et ethicorp.org lancent la deuxième édition de leur grande enquête sur la compliance et la prévention des risques !

UW BEHOEFTEN

ethicorp besoins 3Ethiek in het bedrijf is een noodzaak voor iedereen

Een falen in het bedrijf brengt iedereen in gevaar
• het bedrijf en zijn leidinggevenden zijn blootgesteld aan vervolging • het imago van het bedrijf wordt ondermijnd voor klanten en partners
• het verloren gaan van markten brengt werkgelegenheid in gevaar
• aandeelhouders verliezen waarde van hun investering

 

 

ethicorp besoins 5Ethiek en veiligheid moeten worden gestructureerd en bewezen

Niets doen is een overtreding
• bestrijding van corruptie, fraude, intimidatie en discriminatie ... is een wettelijke verplichting • klokkenluiders moeten worden beschermd
• dit geldt voor alle bedrijven, van kleine en middelgrote ondernemingen tot multinationals
• iedereen moet, onafhankelijk van hun niveau, worden gemobiliseerd


 

ONZE OPLOSSINGEN

ethicorp besoins 6Het aanmelden van misstanden wordt ontvangen en verwerkt door advocaten

Onze ethiek is de beste bescherming
• 100% online waarschuwingen, 100% veilig, 100% effectief
• de advocaten zijn onafhankelijk
• de advocaten garanderen vertrouwelijkheid en beroepsgeheim
• klokkenluiders zijn beschermd en worden geïnformeerd over de follow-up

 

icones ethicorp deontologueVerwijzende ethische medewerker

• Het aanbieden van een verwijzend ethische medewerker om te adviseren over risicosituaties, inclusief belangenconflicten, en om de entiteit / het bedrijf en zijn teams dagelijks te begeleiden
• Onafhankelijke advocaten garanderen competentie en vertrouwelijkheid
• Ondersteuning van het management bij de implementatie van een ethische strategie
• Opleiding in ethiek

 

ethicorp besoins 1Risico-audit en risico mapping

Vous comprendre pour vous protéger
• de risico's waaraan het bedrijf momenteel wordt blootgesteld analyseren
• controleren van de verantwoordelijkheden en de delegatiebevoegdheden
• pleiten voor preventiemaatregelen in verhouding tot reële risico's

 

ethicorp besoins 4Ontwikkeling en monitoring van ethische codes

Gedragsregels die beschermd moeten worden
• Definitie van de rollen en effectieve procedures
• Voorkomen van belangenconflicten
• Vermijden van fraude en cyberaanvallen
• zakelijk geheimhouding beschermen

 

ethicorp besoins 2Training voor leidinggevenden en medewerkers

Informatie over bescherming
• Wat zijn uw persoonlijke risico's? • training ter plekke • Online training en e-learning

 

 


ONZE TOEWIJDING

ETHICORPorg adminEthicorp.org: een kwaliteitslabel

• Ethiek is ons gemeenschappelijke belang
• Klantenbedrijven kunnen ons label gebruiken om hun ethische toewijding te uiten
• In geval van overtreding van ons Handvest, houden wij ons het recht voor om gebruik van het label te weigeren